• ساشه‌ی اسکالن

    سبزیجات، میوه ها و گل های تازه پس از برداشت، گاز اتیلن و بخارآب تولید می‌کنند.گاز اتیلن و بخارآب، فرآیند رسیدن را تسریع می کنند که به نوبه خود موجب فساد سریع می شود. با استفاده از ساشه های جاذب، اتیلنی که از محصولات تازه تولید می شود، جذب ماده معدنی ویژه موجود در ساشه خواهد شد.

  • استفاده از ساشه های جاذب اتیلن از موثر ترین راهکارهای حفظ کیفیت، ماندگاری و جلوگیری از کاهش وزن محصولات کشاورزی تازه می باشد.

موارد مصرف ساشه های جاذب اتیلن

  •  سیب
  • خانواده بری
  • گوجه
  • کیوی
  • خیار
  • بادمجان
  • و……