بخشی از سبد محصولات شرکت ماناپاک دانا فیلم های پلیمری پانچ شده هستند. امکان تنظیم خواص مکانیکی این فیلم ها بر اساس کاربرد نهایی وجود دارد و بخش مهمی از کاربرد آن ها تولید کیسه بسته بندی معمولی میوه ها و صیفی جات، مانند خیار، کدو و بادمجان، است که نیاز به زمان ماندگاری بالایی ندارند. برای کاربری بسته بندی میوه و صیفی جهت کنترل رطوبت درون بسته بندی، این محصول بصورت پانچ شده عرضه می شود. از دیگر کاربردهای این فیلم پوشش مالچ مورد استفاده در صنایع کشاورزی است. این فیلم ها از پلیمرهای دارای گواهی تماس با مواد غذایی تولید می شوند و همچنین حاوی افزودنی آنتی باکتریال برای کاهش رشد میکروبی در کاربری بسته بندی مواد غذایی هستند. همچنین این محصول می تواند بصورت چاپ شده با طرح دلخواه مشتری تولید شود.