مانزی E

قابلیت کنترل میزان گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن را دارد، می تواند شفاف و ضدبخار و همچنین پانچ دار تولید شود.

مانزی E باعث حفظ رطوبت درون بسته بندی می شود و از کاهش وزن محصول جلوگیری می کند.

موارد مصرف :

مرکبات

کاهو

کیوی

و….