مانزی P

بسته‌بندی‌های‌سوراخ‌دار

روش صحیح بسته بندی تاثیر زیادی در افزایش ماندگاری و حفظ ارزش غذایی محصولات تازه کشاورزی دارد.
مهمترین پارامترهای موثر بر تمدید تاریخ مصرف عبارتند از:
• دما
• رطوبت
• اتمسفر در بسته بندی
یکی از روشهای کنترل عوامل فوق ایجاد سوراخ در بسته بندی به منظور تبادل و تهویه اتمسفر بسته بندی می باشد.
سوراخها به دو نوع میکرو ( 200-50میکرومتر ) و ماکرو (بیش از 200میکرومتر) و با فناوری هایی مانند سوراخکاری (لیزری، مکانیکی و پنوماتیکی) انجام می شوند.
سوراخ ماکرو به تهویه سریع هوای سرد، تامین اکسیژن و خروج رطوبت انباشته شده، دی اکسیدکربن و گاز اتیلن به بیرون بسته بندی کمک می کند. گردش هوای سرد به داخل بسته بندی از طریق سوراخ های روی پوشش، باعث کنترل دمای
محصول در کوتاه ترین زمان ممکن می شود.
در این نوع بسته بندی به دلیل تبادل هوای زیاد بین محیط داخلی و خارجی، از اتمسفر اصلاح شده (MAP) استفاده نمی شود.
استفاده از مواد ضد بخار و سوراخ کاری به صورت همزمان در بسته بندی های ماناپاک ، مانع از انباشته شدن بخار آب و حفظ شفافیت بسته بندی می شود به طوری که محصول قابل رویت باشد. تماس مستقیم قطرات ناشی از تجمع بخار آب با محصول، موجب کاهش زمان نگهداری محصول در قفسه و تسریع فرایند فساد میشود.
تیم طراحی تولید ماناپاک به شما کمک میکنند تا الگوی مناسب سوراخ کاری را برای نیازهای بسته بندی خود انتخاب کنید.
بسته بندی های پانچ دار مانا در اشکال متنوع
کیسه و رول برای بسته بندی کوچک (Retail)، آستر داخل جعبه و سبد، در پوش ظروف (Lid)، فلوپک و بسته بندی بالک عرضه می شود.


جدول مشخصات فیزیکی:

قطر پانچ استاندارد
10 mm
کمترین فاصله عرضی
20 mm
کمترین فاصله طولی
85 mm
تراکم پانچ
0 – 3.5 %
وزن رول
25 kg
عرض رول استاندارد
420 mm, 435 mm
بیشینه عرض فیلم
780 mm
جنس فیلم
OPP, CPP, BOPP, PE, PET
ضخامت فیلم
20 – 50
µ µ