ظروف مهپاد


بخارگرفتگی در بسته بندی مواد غذایی بیشتر در مواردی دیده می شود که محصولات تازه در یخچال ها و کابینهای سرد خرده فروشی نگهداری می شوند، چرا که با کاهش دما و رطوبت نسبی بالای مواد غذایی، میعان اتفاق می افتد.
بخار روی بسته بندی مواد غذایی باعث افزایش رشد و انتشار عوامل مخرب زیستی (باکتریه او قارچ ها و… ) نیز خواهد شد. با تشکیل بخار روی بسته بندی موادغذایی، مشاهده و ارزیابی کیفی محصول برای مصرف کنندگان امکان پذیر نیست. این موضوع سبب کاهش جذابیت کالا و تردید مشتریان درخرید و در نتیجه، افزایش نرخ بازگشت کالا از سوی خرده فروشان می شود.

راه کار ماناپاک

تیم ماناپاک برای حل این مسئله، ظروف آنتی-فاگ خود را ارائه می کند. در این محصول به واسطه عامل ضدبخار پوشش داده شده در لایه داخلی ظروف، قطرات آب روی سطح جمع نمی شود، زیرا عامل ضد بخار با تغییر کشش سطحی، قطرات آب را به لایه ای نازک و شفاف تبدیل می کند. و در نهایت نتیجه کار، بسته بندی جذاب و شفافی است که به مصرف کنندگان اجازه میدهد تازگی محصول را ببینند.
علاوه بر این، ظروف طوری طراحی شده اند تا هوای سرد از طریق تخلخل هایی به گردش درآید و دما که عامل مهمی در افزایش ماندگاری است نیز در ظرف کنترل شود.