مانزی

بسته‌بندی مانزی، برند برگزیده‌ی دانش‌بنیان بر اساس فناوری ‌E-MAP بوده که قابلیت استفاده برای تمامی گونه‌های میوه، سبزی و گل تازه را دارد. استفاده از بسته‌بندی‌های اتمسفر تعادلی اصلاح شده، روش نوینی است که موجب حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری محصولات تازه کشاورزی می‌شود. این بسته‌بندی‌ها برای هر محصول کشاورزی به طور اختصاصی و به نحوی تهیه می‌شود که امکان تبادل کنترل شده‌ی گازهای اکسیژن، کربن‌دی‌اکسید، و بخار آب را با محیط اطراف فراهم کند؛ بدین ترتیب با کنترل میزان تنفس درون بسته‌بندی، ماندگاری محصول افزایش خواهد یافت.